Pelgrimspad Fotoalbums

‘Het Pelgrimspad’

Een van de bekendere ‘Lange Afstands Wandelpaden’ is het Pelgrimspad. Origineel gaat deze ‘Pelgrimage’ van start aan het Amsterdamse Begijnhof, waar de herdenking van het Mirakel van Amsterdam jaarlijks duizenden mensen trekt. Hierna loopt de route van deel.1 via het verstedelijkt Amsterdam via Gorinchem naar ’s Hertogenbosch. Vandaaruit voert het tweede deel van de route de Pelgrim tot in het diepe zuiden van Limburg. Het slotstuk brengt de Pelgrim zelfs tot iets over de Belgische grens naar het kleine plaatsje Visé. Daar sluit het Pelgrimspad naadloos aan op de historische wandelweg naar Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje.

‘Het idee’

Nadat ik op 1e kerstdag 2014 het Pieterpad voltooid had, wat al als een soort ‘pelgrimage’ voelde, ontstond al snel het idee om aan een ‘échte pelgrimstocht’ te beginnen. De tocht naar Santiago de Compostela spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar de verplichtingen van de ‘werkende mens’ laten het (nog)niet toe om de ‘pelgrimage der pelgrimages’ te lopen. Dus richt ik mijn pijlen op de ‘enige’ Nederlandse  ‘LAW-pelgrimage’, het ‘Pelgrimspad’.  Mijn uitgangspunt is, net als bij het Pieterpad, om telkens met de trein naar een beginpunt te reizen en vandaaruit de wandeletappes te beginnen. Het tweede uitgangspunt is dat ik deze keer geen overnachtingen wil doen. Met deze twee uitganspunten blijkt het voor mij nogal lastig om op die manier de originele route van het pelgrimspad te wandelen. Na enig planwerk besluit ik dan ook om deels af te wijken van het originele pelgrimspad van Amsterdam naar Visé.

‘Van Limburg naar Den Helder’

Een eerdere gedachte om ooit een keer vanuit Limburg naar Den Helder te wandelen krijgt hierdoor gestalte als ik het plan opvat om van ‘mijn Nederlandse pelgrimstocht’ een soort ‘gecombineerde LAW-pelgrimage’ te maken. Zo ontstaat de naam ‘Pelgrimspad Plus’, waarbij ik het originele pelgrimspad combineer met enkele andere LAW-paden. Gedurende mijn pelgrimage doe ik ook het ‘Maarten van Rossumpad’ aan en wandel ik vijf etappes over het ‘Floris V pad’. Aan het slot van de pelgrimage wandel ik vier etappes over het ‘tweede deel van het ‘Nederlandse Kustpad’. Daarnaast heb ik drie zogenaamde ‘Vrije wandelingen’ uitgezet die niet over een LAW-pad gaan. Ik start mijn pelgrimage in het Belgische Visé en wandel dus de route richting Den Helder van Zuid naar Noord.

‘De Route’

Het ‘Pelgrimspad Plus’ telt 27 etappes waarvan de langste etappe 42,4 km bedraagt. De kortste etappe, de eerste, heeft een lengte van 15,4 km. De totale afstand bedraagt 717,6 km. Vanuit Visé zet ik koers naar het Zuid-Limburgse land. Daarna gaat de route richting Midden-Limburg en wandel ik via de Strabrechtse Heide richting Weert en Eindhoven. Een vrije wandeling langs het riviertje de ‘Dommel’ voert mij naar Best en de Oisterwijkse vennen, om vandaaruit naar ’s Hertogenbosch te trekken. Hier maak ik, in de richting van Zaltbommel, het ‘uitstapje’ over het ‘Maarten van Rossumpad’, om bij Gorinchem het pelgrimspad weer op te pikken. Daarna via Sliedrecht en Gouda in de richting van Woerden en Breukelen waar ik overstap op het ‘Floris V pad’. Vanaf het centraal station van Amsterdam maak ik een vrije wandeling richting Haarlem om daar de confrontatie aan te gaan met het ‘Nederlandse Kustpad’. Dit pad volg ik grotendeels tot Egmond aan Zee waarna ik, opnieuw via een vrije wandeling, voorbij Schagen het ‘Nederlandse Kustpad’ weer oppik tot in Den Helder. Het eigenlijke eindpunt van mijn pelgrimage heb ik getrokken bij ‘Kaaphoofd’. Daarna een minitieus slotaccoordje van zo’n drie kilometer naar het station van Den Helder.

‘Pelgrimeren’

Het woord pelgrim stamt af van het Latijnse woord ‘peregrinum’, dat vreemdeling betekent en ‘peregre’, dat weg van huis betekent. In onze cultuur wordt de term pelgrimage vooral gebruikt voor mensen die met een religieus doel op reis gaan. Elke pelgrimage kent twee onderdelen: ‘de reis zelf’ en ‘de bestemming van de reis’. De pelgrimage wordt ook wel gezien als een tijdelijke onderbreking van de dagelijkse routine. Even onbereikbaar zijn en afstand nemen van het ‘sociale leven’. Een pelgrimage is een middel om je eigen leven  en het leven in het algemeen kritisch te bekijken en op zoek te gaan naar, zoals ik het weleens wil noemen, ‘hoe het zou moeten zijn’. Na de pelgrimage gaat de pelgrim weer op in het sociale leven, met nieuwe inspiraties om zijn leven te ‘kleuren’. De confrontaties met het landschap, het klimaat en de sportieve wandelaktiviteit zijn de ‘hulpmiddelen’ voor de pelgrim om de nieuwe inspiraties op te doen. In de verhalen van de pelgrim hoort ook de zoektocht naar (zijn)geloof en de betekenis van het leven. Belangrijk uitgangspunt voor déze pelgrim is daarin te ontdekken; ‘hoe het leven werkelijk is bedoeld’. En zo is déze pelgrim ‘een zoekende’ en pelgrims zien zichzelf een beetje als ‘not running with the crowd’. Geniet ervan.

Contact

Arenplukker adgroothedde@ziggo.nl